Pilih Laman

Organ Pada Tumbuhan

Organ merupakan kumpulan jaringan yang secara bersama-sama melakukan tugas tertentu, Orang pada tumbuhan terdiri dari Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah. Akar, batang dan daun merupakan organ utama tumbuhan sedangkan bunga dan buah merupakan organ pelengkap tumbuhan.

1.      AKAR

Akar merupakan bagian tumbuhan berbiji yang berada di dalam tanah.  Akar berasal dari akar lembaga (radix) yang terdapat di biji tumbuhan. Akar berkembang dari meristem apikal ujung akar yang dilindungi oleh tudung akar (kaliptra). Fungsi tudung akar adalah untuk melindungi ujung akar sewaktu menembus tanah

Pembelahan sel meristem apikal membentuk daerah pemanjangan yang disebut daerah/zona pemanjangan sel. Dibelakangnya terdapat zona diferensiasi sel atau zona pendewasaan sel, di sini sel-sel akar berkembang menjadi beberapa sel permanen seperti xylem, floem, parenkim, dan sklerenkim. Fungsi akar pada tumbuhan sangatlah beragam, di antaranya adalah sebagai berikut ini:

 • Mengikat tubuh tumbuhan pada tanah.
 • Menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi.
 • Menyerap air dan garam-garam mineral terlarut.
 • Sebagai alat pernapasan.

Berikut ini adalah bagian-bagian anatomi akar:

 • Epidermis terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat dengan dinding sel yang tipis supaya mudah ditembus air. Pada zona diferensiasi, epidermis membentuk bulu/rambut akar yang berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan.
 • Korteks tersusun atas berlapis-lapis sel dengan dinding yang tipis dan memiliki ruang antarsel yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas.
 • Endodermis berupa satu lapis sel yang rapat yang merupakan pemisah antara korteks dan stele.Stele/silinder pusat yang memiliki berkas pengangkut (xilem dan floem) di dalamnya.

Akar tanaman menyerap air dan unsur hara dengan proses yang di sebut dengan Difusi dan Osmosis. Bagian akar yang berfungsi untuk melakukan penyerapan adalah daerah yang memiliki rambut akar yang merupakan daerah perluasan epidermis. Sebelum air tanah sampai ke xilem, air tanah terlebih dahulu melalui sel rambut akar (epidermis), korteks, endodermis, dan perisikel.

Akar pada tumbuhan dikotil berbentuk tunggang. Xilem dan floem pada tumbuhan dikotil tersusun membentuk jari-jari (radial). Xilem berbentuk bintang di pusat dan floem mengelilinginya. Di antara xilem dan floem terdapat kambium yang menghasilkan unsur kayu ke arah luar membentuk kulit.

Akar pada tumbuhan monokotil berbentuk serabut. Epidermis, korteks, dan perisikel memiliki struktur, lokasi, dan fungsi seperti pada akar dikotil. Xylem dan floem mirip dengan tanaman dikotil, tetapi letak keduanya saling berdekatan karena tidak memiliki kambium. Empulur terletak di bagian tengah dan dikelilingi xilem dan floem secara berselang-seling.

2.      BATANG

Batang merupakan salah satu organ tumbuhan berpembuluh yang memiliki fungsi sebagai penyangga tubuh tumbuhan. Batang di susun oleh beberapa macam jaringan yang berbeda sehingga terdiri dari beberapa tipe seperti batang berkayu, batang lemnut dan lunak (herbaseus), dan batang tipe rumput (kalmus). Fungsi batang pada tumbuhan adalah sebagai berikut ini:

 • Menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun dan zat makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh.
 • Mengarahkan tumbuhan agar mendapatkan cahaya matahari yang cukup.
 • Tempat penimbunan cadangan makanan.
 • Tempat melekatnya daun, bunga, dan buah.

Struktur batang secara umum terdiri atas :

 1. Epidermis tersusun rapat oleh selapis sel. Dinding luar terdapat kutikula. Fungsi epidermis adalah untuk melindungi jaringan di bawahnya.
 2. Korteks tersusun oleh beberapa lapis sel parenkim yang berdinding tipis dan terdapat banyak ruang antarsel. Disebut juga dengan istilah “kulit pertama”.
 3. Stele (silinder pusat)     adalah lapisan terdalam dari batang. Di dalamnya terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut. Lapis terluar dari stele disebut perisikel atau perikambium.

Struktur Batang Dikotil

 • Epidermis
  Terletak di bagian terluar batang. Terdapat zat kitin yang berfungsi untuk melindungi batang agar tidak kehilangan banyak air.
 • Korteks
  Terletak di antara epidermis dan endodermis. Terdapat sel kolenkim dan sel parenkim. Sel kolenkim berfungsi sebagai jaringan penunjang. Sedangkan sel parenkim sebagai jaringan dasar serta untuk mengisi dan menyimpan zat.
 • Stele
  Terletak di sebelah dalam lapisan endodermis. Fungsi stele adalah untuk memberi kekuatan pada batang.
  Perisikel yang menyelubungi berkas pembuluh batang.
 • Berkas pembuluh
  Terletak di bagian dalam perisikel. Fungsi berkas pembuluh adalah sebagai pengangkut zat.
 • Kambium
  Terletak di antara xilem dan floem. Kambium menyebabkan batang mengalami penambahan diameter. Fungsi kambium adalah untuk membentuk xilem dan floem. Terdapat dua tipe kambium yaitu kambium vaskuler yang berada di antara xilem dan floem, dan kambium intervaskuler yang berada di antara dua berkas pengangkut.
 • Floem
  Terletak di bagian luar berkas pembuluh atau bagian luar kambium. Fungsi floem adalah untuk mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh.
 • Xylem
  Terletak di bagian dalam berkas pembuluh atau bagian dalam kambium. Fungsi xilem adalah untuk menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun.

Struktur Batang Monokotil

Sementara itu Untuk Struktur batang Monokotil tersusun atas beberapa jaringan di antarnya adalah sebagai berikut:

 • Epidermis
  Terletak di bagian luar batang. Dinding selnya lebih tebal daripada dinding sel epidermis dikotil. Fungsi epidermis adalah sebagai pelindung supaya tidak banyak kehilangan air.
 • Meristem dasar
  Terletak di jaringan yang berada di bagian dalam epidermis. Sampai sekarang belum ada yang mengetahui pasti fungsi meristem dasar.
 • Berkas pembuluh  Tersebar pada meristem dasar. Fungsi berkas pembuluh mirip dengan yang dimiliki tumbuhan dikotil.

3.      DAUN

Daun Merupakan Organ pada tumbuhan yang memiliki fungsi utama sebagai pembuat makanan melalui proses fotosintesis. selain itu juga Fungsi saun adalah sebagai tempat keluarnya air dengan cara penguapan serta respirasi.

Ada 5 struktur yang melapisi daun mulai dari atas, diantarany:

 1. Epidermis atas, terkadang dilapisi oleh kutikula
 2. Jaringan palisade parenkim/jaringan tiang/jaringan pagar, mengandung banyak klorofil.
 3. Berkas pembuluh. Terdapat xilem dan floem yang berfungsi sebagai alat transportasi dan penguat daun dalam bentuk tulang daun.
 4. Jaringan spons parenkim/bunga karang, mengandung sedikit klorofil.
 5. Epidermis bawah, terdapat stomata.

Secara morfologi daun terdiri dari helai daun (lamina), tangkai daun (petiolus), dan pelepah daun (folius). Daun tumbuhan pada dikotil pada umumnya memiliki daun dengan susunan tulang, daun menyirip dan menjari. Sedangkan untuk daun tumbuhan monokotil umumnya memiliki susunan tulang daun sejajar ataupun melengkung.

Bagian-Bagian Daun Dikotil

 • Epidermis terdiri dari satu lapis sel (kecuali pada tumbuhan karet). Letak epidermis di permukaan atas dan bawah daun. Fungsi epidermis adalah untuk melindungi sel bagian dalam dari kehilangan air dan mempertahankan bentuk daun.
 • Kutikula melapisi permukaan daun dan mengalami penebalan oleh zat kitin. Fungsi kutikula adalah untuk mencegah penguapan melalui permukaan daun.
 • Stomata berfungsi stomata adalah sebagai tempat keluar masuk gas. Letak stomata di permukaan daun berupa celah pada lapisan epidermis dengan dua sel penutup.
 • Mesofil adalah jaringan dasar yang tersusun atas dua lapisan sel yaitu palisade (jaringan pagar) dan spons parenkim (jaringan bunga karang).
 • Urat daun membentuk tulang daun dan terdapat berkas pembuluh didalamnya.

Bagian-Bagian Daun Monokotil

 • Epidermis
  Terdiri dari satu lapis sel dengan penebalan kitin. Letak epidermis di permukaan daun. Fungsi epidermis adalah untuk melindungi daun dari kekeringan dan untuk mencegah penguapan.
 • Stomata
  Struktur dan fungsi sama dengan stomata yang ada di daun dikotil. Hanya saja letaknya berderet di antara urat daun.
 • Mesofil
  Letaknya di antara urat daun. Mesofil merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis.
 • Urat daun           
  Letaknya pada helai daun yang berfungsi sebagai transportasi dan penguat daun.

4. BUNGA

Bunga merupakan alat Reproduksi Tumbuhan,

Berikut ini adalah bagian lengkap dari Bunga:

 • Kelopak bunga
  Umumnya berwarna hijau. Fungsi kelopak bunga adalah untuk membungkus dan melindungi kuncup bunga sebelum mekar.
 • Mahkota bunga
  Memiliki warna cerah. Fungsi mahkota bunga adalah untuk menarik serangga untuk datang dan menyerbuki bunga. Pada sebuah bunga dikotil biasanya terdapat mahkota bunga berjumlah 4, 5, atau kelipatannya. Sedangkan pada tumbuhan monokotil berjumlah 3 atau kelipatannya.
 • Benang sari
  Benang sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan. Jika serbuk sari masuk ke putik, maka akan terjadi pembuahan.
 • Putik Putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan

5. BUAH

Buah memiliki aneka ragam benuk, warna dan juga rasa. Buah dan biji merupakan hasil dari perubahan pada bunga. perubahan terjadi dalam proses perkembangbiakan atau proses tumbuhan memperbanyak dirinya. Berikut ini strukrur yang di miliki oleh buah :

 • Tangkai : menghubungkan buah dengan batang.
 • Kulit Buah : merupakan lapisan paling luar.
 • Daging Buah : bagian buah yang biasanya dapat kita makan.
 • Biji : terdapat di tengah-tengah buah.

Bagian dalam buah terdiri dari perikarp dan biji (seed). Perikarp merupakan lapisan yang melindungi buah terdiri dari 3 lapisan yakni eksokarp (lapisan bagian luar), mesokarp (lapisan bagian tengah) dan endokarp (lapisan bagian dalam). Endokarp merupakan lapisan yang biasanya melindungi biji.

Buah melindungi bakal tumbuhan baru karena di dalam buah terdapat biji. Biji yang telah matang merupakan bakal tumbuhan baru. Selama biji tumbuh menjadi matang, daging dan kulit buah melindunginya dari pengaruh buruk dari luar. Biji yang tertanam di lingkungan yang cocok akan tumbuh menjadi tumbuhan baru.

Contoh soal:

 1. Apa yang membedakan berkas pembuluh yang ada pada batang tumbuhan dikotil dan monokotil?

Jawaban:

 1. Apa yang membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil pada bagian organnya?

Jawaban: